Neem contact op

TeamStov ondersteunt teams en haar leiders in ontwikkelingen bij onder meer nieuw teamleiderschap, implementatie van nieuwe strategie, disfunctionele patronen in de teamsamenwerking, maar ook bij het opdoen van nieuwe energie of voor het opnieuw focus krijgen binnen een team.

Resultaten én oog voor elkaar

Er zijn twee zaken van belang voor een succesvol team. Het behalen van het resultaat en oog hebben voor elkaar. Dat lijkt een open deur, maar dat is in de praktijk niet zo simpel. Het behalen van het resultaat is al lastig, maar hoe doe je dat, oog hebben voor elkaar? Om samen succesvol te zijn heb je inzicht nodig in de patronen van het team en het effect daarvan op de onderlinge relaties.

 

In een team-ontwikkelingstraject kijken we samen naar de patronen van de individuele teamleden, de leider(s) en ook naar die van het team als groep. We sporen op waar patronen vandaan komen en met welke patronen we elkaar versterken en waarmee we elkaar en jezelf juist beperken. Weten waarmee je zelf instapt en het gedrag van anderen herkennen is een grote stap in de richting voor een succesvol en verbonden team.

Iedereen heeft het en iedereen kan het

In ons dagelijks werk gebruiken we vooral ons analytisch vermogen, we denken in oorzaak-en-gevolg. Bij TeamStov voegen we daar een essentieel element aan toe, namelijk het leren kijken naar de situatie zoals die zich feitelijk voordoet. Dus zonder daar iets aan te willen veranderen. In plaats van in te zoomen op een probleem (symptoombestrijding), zoom je uit naar het grotere geheel, om te zien en te ervaren waarom een vraagstuk zich in wezen voordoet. We kijken daarmee naar het systeem als een geheel. Het mooie aan systemisch kijken is dat mensen een aangeboren antenne hebben voor systeemenergie. Iedereen heeft het en iedereen kan het.

De Amsterdam - Rotterdam Antenne

Neem nu bijvoorbeeld Rotterdammers, zij kunnen op allerlei manieren van elkaar verschillen, maar als het gaat over het gevoel voor de stad, is het ‘Rotterdammer zijn’ iets heel anders dan ‘Amsterdammer zijn’. De systeemenergie van beide steden is volkomen anders, dat voelt iedereen aan, ook zonder iets over deze steden weten.

I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand

'Confucius'

Zo werkt het ook in systemisch werk. Je ziet en ervaart hoe het gaat door het te doen, eigenlijk zonder het te weten en daarmee dus zonder ingesleten overtuigen en patronen. Dit geeft nieuwe informatie over wat er speelt in het team (patronen in de onderstroom). Eenmaal zichtbaar geworden patronen, kunnen niet meer onzichtbaar worden. Het is net als tandpasta, eenmaal uit de tube kan het niet terug. De systeemenergie gaat voor je aan het werk en zorgt meteen voor beweging in het team en in de onderlinge relaties.

Hoe gaat het in z'n werk

We beginnen (bij voorkeur) bij de leiders zelf. Voorgaan door zelf het goede voorbeeld te geven creëert een hoge mate van vertrouwen en betrokkenheid in het team. Zo zijn de leiders op hun beurt een inspiratie voor anderen in de organisatie.

Het team-ontwikkelingsprogramma stellen we in overleg met het team (teamleden en leiders) samen. Tijdens de intake kijken we naar wat er speelt en wat de wens is, teamcoaching, teamtraining en individuele leiderschapsontwikkeling. Op maat gemaakt en waar nodig sturen we tijdens het traject bij. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de inhoud van het programma, waardoor teamleden gecommitteerd raken aan elkaars succes.

Coaching is geen ‘moeten’
Het is een keuze van teams
en leiders die hun zakelijke
wereld durven te verbinden
met persoonlijke groei.

Bij teamcoaching en training staan er altijd twee van onze coaches tot je beschikking. We vullen elkaar aan en werken in synergie om het team een optimale leeromgeving te bieden. Het is verbluffend hoeveel je leert van elkaar en van de groep. Een mooi voorbeeld van één en één is meer dan drie.

Wat mensen zeggen:

“Simonet is een scherpe observator, prikkelend en veert op als het spannend wordt. Alles kan en mag er zijn, met oog voor schoonheid en ook voor de schaduwkant van het team, zonder oordeel. Ze is een goede luisteraar, ruimdenkend en durft op tafel te leggen wat nodig is.”

Ben jij de leider en zijn jullie het team dat hun zakelijke uitdagingen durft te verbinden met persoonlijke groei? Neem dan contact op over een ontwikkelingstraject passend bij jullie organisatie, het team en de teamleden.