Neem contact op

Voor professionals en teams die snel van elkaar willen leren en dat praktisch willen aanpakken, is intervisie een laagdrempelige en goede methode. In intervisie leer je door te doen, zonder al te veel theoretische omzwervingen. Intervisie kan bijzonder goed werken als ‘onderhoud’ na een traject van teamcoaching, maar zal ook op zichzelf tot verdiepende inzichten leiden. Je leert van elkaar door kennis en ervaringen te delen, onder begeleiding van een ervaren coach.

De wijsheid zit in de groep

Goede intervisie gaat verder dan het uitwisselen van zakelijke ervaringen en het oplossen van de bekende problemen. We kijken aan de hand van diverse intervisiemethoden, naar de onderliggende gedragspatronen en hoe deze patronen in het werk een rol spelen. Inzicht op dit niveau heeft directe impact op de groepsdynamiek en maakt verandering mogelijk. Intervisie draagt bij aan: meer vertrouwen in de groep, open communicatie, betrokken medewerkers die elkaar durven aanspreken en focus op het bereiken van collectieve resultaten.

Hoe gaat het in zijn werk?

We leren de groep werken en ervaring opdoen met verschillende intervisiemethoden en stimuleren dat de groep na een aantal sessies de intervisie zelfstandig kan voortzetten. De ervaring leert dat groepen op deze wijze verrassende vooruitgang boeken en dat ook weten vast te houden. Uiteraard blijven wij beschikbaar voor bijvoorbeeld een (half)jaarlijkse touch-up, indien gewenst.

 

Intervisie is zo een toegankelijk en kostenefficiënt instrument voor verdere professionalisering van elke organisatie, ongeacht haar doelstellingen. De mensen maken immers het verschil voor het succes van elke organisatie.

Stov voor Advocatuur en Rechtspraak

Al diverse advocatenkantoren kozen voor TeamStov bij het opzetten van een intervisietraject om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen die de wet per 1 maart 2020 stelt aan alle advocaten in Nederland.

 

Ook voor de rechtspraak (SSR) verzorgt TeamStov intervisies en leiderschapstrajecten in het kader van de permanente educatie.

Wat mensen zeggen:

“TeamStov is leverancier van inzicht, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, plezier en (een beetje) controle.”

 

“In het begin vond ik het best spannend, maar naar mate het programma vorderde, keek ik uit naar de intervisie sessies. Door met elkaar live te oefenen werd duidelijk wat er speelde in ons team. Simonet hielp ons om echt te luisteren en vooral ook om stil te zijn. De talking-stick werkte briljant en ‘THINK’ (red. is wat ik zeg: True, Helpful, Inspiring, Necessary and Kind) staat inmiddels ook op ons schoolbord in de keuken.”

Neem contact op voor intervisie voor jouw organisatie, advocatenkantoor of voor de Rechtspraak.

intervisie